Over ons

Veldbiologische Werken is in 2009 opgericht door Coen Knotters en Ragna van Ast. Coen Knotters is in 1993 afgestudeerd als Milieukundig Ingenieur, met specialisatie natuur- en landschap; vakken: beheer, planologie, milieu-educatie en milieuvoorlichting en sinds zijn jeugdjaren actief betrokken bij het natuuronderzoek in Nederland en daarbuiten.

Na deelname aan verscheidene grote veldbiologische onderzoeken en managementfuncties in het bedrijfsleven, heeft hij Veldbiologische Werken opgericht. Met Veldbiologische Werken vervult hij zijn hartewens om actief te zijn in ecologisch onderzoek, inventarisaties, advies en natuur- & milieu-educatie.

Ragna van Ast is sinds haar jeugdjaren actief geïnteresseerd in biologie en ecologische processen. Veel kennis hierover deed zij op in Groot-Brittannië. Na haar HBO opleiding Facilitair Management is zij vooral werkzaam geweest in het Projectmanagement en Officemanagement bij civiel-technische bedrijven en grote en kleine (multi-)nationals.

Passie voor natuur, milieu en landschap is de drijvende kracht van Veldbiologische Werken. Ecologisch onderzoek en –advies is de praktijk van Veldbiologische Werken. Divers en telkens weer aansluiting zoekend bij de belangen en wensen van opdrachtgevers. Objectiviteit, pragmatische en duidelijke adviezen staan bij Veldbiologische Werken voorop.

Gevoel voor ecologische vraagstukken, politieke belangen, maatschappelijke invloeden, (bedrijfs-)economische effecten, landschapsontwikkeling, veiligheid, duurzaamheid, kennisoverdracht, etc., is de dagelijkse praktijk bij Veldbiologische Werken.

Veldbiologische Werken is er voor landelijke overheid, provincies, waterschappen, gemeenten, terrein beherende instanties, natuuradviesbureaus, aannemers, projectontwikkelaars, landgoedeigenaren, erfpachters, (landschaps-)architecten, particulieren, agrarische sector, recreatieve sector, ecologen, onderwijsinstellingen.

Jaarrond is Veldbiologische Werken 7 dagen per week actief met het uitvoeren van inventarisaties en onderzoek in veld, bos, duin, weide, langs water- en bermkanten. Ecologische begeleiding op locatie is een speerpunt voor Veldbiologische Werken. Overdracht van kennis over ecologie en enthousiasme voor natuur krijgt vorm door natuur- en milieueducatie in leslokalen, natuurweekenden, praktijk excursies en veldcursussen.

Bij grote meervoudige projecten wordt Veldbiologische Werken bijgestaan door ervaren freelance-ecologen. Tevens heeft Veldbiologische Werken nauw contact met diverse gespecialiseerde onderzoeksbureaus en -instanties.

Naast werken in het veld beschikt Veldbiologische Werken over een praktisch laboratorium voor specialistische determinaties.

Veldbiologische Werken is gevestigd in Roosendaal, West-Brabant, maar werkt door heel Nederland en verblijft daarbij vaak op locatie.