Welkom

Veldbiologische Werken is een onderzoeks- en adviesbureau dat zich gespecialiseerd heeft in ecologisch onderzoek, inventarisaties, ecologische begeleiding en praktisch advies .

U kunt Veldbiologische Werken inschakelen voor:

  • inventarisaties, karteringen en monitoring van flora en fauna,
  • inventarisaties ten behoeve van Subsidiestelsel Natuur & Landschap (SNL),
  • ecologische begeleiding (o.a. werkprotocol, plan van aanpak, mitigatie, toolboxmeetings, ondersteuning en advies opdrachtgever, aannemer en directievoerder),
  • biodiversiteits- en duurzaamheidsonderzoek,
  • beheeradviezen,
  • denktank ecologie bij planvorming en ontwerp,
  • praktisch advies en hulp bij uitvoering en onderhoud,
  • onderzoek ten behoeve van ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Veldbiologische Werken heeft ruime veldkennis en praktische ervaring. Dat delen wij graag met u!

Laatste nieuws

Muizenonderzoek

Marteronderzoek

GLK parkeerplaats

Het Heidedraaigatje – tapinoma subboreale