Welkom

Veldbiologische Werken is een onderzoeks- en adviesbureau dat zich gespecialiseerd heeft in ecologisch onderzoek, inventarisaties, ecologische begeleiding en praktisch advies .

U kunt Veldbiologische Werken inschakelen voor:

  • inventarisaties, karteringen en monitoring van flora en fauna,
  • inventarisaties ten behoeve van Subsidiestelsel Natuur & Landschap (SNL),
  • ecologische begeleiding (o.a. werkprotocol, plan van aanpak, mitigatie, toolboxmeetings, ondersteuning en advies opdrachtgever, aannemer en directievoerder),
  • biodiversiteits- en duurzaamheidsonderzoek,
  • beheeradviezen,
  • denktank ecologie bij planvorming en ontwerp,
  • praktisch advies en hulp bij uitvoering en onderhoud,
  • onderzoek ten behoeve van ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Veldbiologische Werken heeft ruime veldkennis en praktische ervaring. Dat delen wij graag met u!

Laatste nieuws

Het Heidedraaigatje – tapinoma subboreale

Gewone mijnspin – Atypus affinis

Bosuilenkasten

Huisspitsmuis