Veldpracticum Steenuil

Het gebeurt ons zeker niet elke dag; een middag mee met de vrijwilligers van Uilenwerkgroep Biest-Houtakker en Uilenwerkgroep Oisterwijk om een laat nest Steenuiltjes te ringen.

Steenuil is een kleine uil die veel voorkomt in het Noord-Brabantse landschap. Vooral in de tijd dat de paartjes worden gevormd, februari zijn de uiltjes goed hoorbaar. Ze zijn veelal afhankelijk van menselijke aanwezigheid in de vorm van oude schuurtjes, kleinschalig cultuurland met vee en rommelhoekjes waar de Steenuil nestelt en foerageert.

Er zijn speciaal ontwikkelde nestkasten ontworpen door Het Brabants Landschap en STONE. De nestkasten speciaal ontwikkelt door het Brabants Landschap of STONE worden met graagte in gebruik genomen door Steenuil. Deze steenuilenkasten kennen een beveiliging tegen marterachtigen. En vergroten daarmee kans op broedsucces. En wie wil dit nu niet?

Alle jongen van dit late nest waren goed gezond, ze werden gewogen en geringd.

Bedankt voor de leerzame middag!