Quicksans Wet natuurbescherming

Een maatwerk Quickscan Wet natuurbescherming door heel Nederland.

Gaat u buiten aan het werk, verbouwen of bouwen op plaatsen waar mogelijk beschermde planten of dieren aanwezig zijn? Volgens de Wet natuurbescherming mag u geen schade toebrengen aan vogels en aan beschermde dieren of planten. Laat u dus tijdig uw plannen controleren door een ecoloog. Veldbiologische Werken verzorgt voor u de:

  • Quickscan Wet natuurbescherming
  • Natuurtoets
  • Soortenbescherming
  • Gebiedsbescherming

De digitale rapportage ontvangt u na het veldonderzoek binnen 4 weken voorzien van kaartmateriaal,  verhelderende fotorapportage en conclusie in uw mailbox.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ecoloog Coen Knotters.