Marteronderzoek

Marteronderzoek

Veldbiologische Werken heeft een ‘Struikrover’ actief in het veld opgesteld. We hebben hoge verwachtingen van het beeldmateriaal gemaakt door de geïntegreerde camera.

Sinds 31 januari 2019 is in de Provincie Noord-Brabant bij Provinciale Verordening de tijdelijke vrijstelling voor Marterachtigen komen te vervallen en dient onderzoek plaats te vinden naar aanwezigheid van de soorten als Hermelijn, Wezel en Bunzing of grotere marterachtigen op een planlocatie.

De ‘Struikrover’ is een apparaat geschikt voor onderzoek naar marterachtigen en is ontworpen door Stichting Struikrovers.nl. Deze stichting richt zich op bescherming en advies rond marterachtigen.

Marters zijn geduchte rovers die zich vooral specialiseren in het jagen op knaagdieren als o.a. rat.

De struikrover. Bron: foto van Stichting Struikrovers


Huisspitsmuis