Let op beschermde soorten Wet natuurbescherming.

Bomen kap? Of doodhout snoeien? Let op beschermde soorten Wet natuurbescherming.

Laat het struweel en bomen controleren op verblijfplaatsen beschermde soorten voor de Wet natuurbescherming voordat u beheerwerk of onderhoud uitvoert!

Veldbiologische Werken controleert bomenlanen in de stadswijken van Nieuwegein en De Bilt voor aannemer Van Oostrum Westbroek b.v. Van Oostrum Westbroek b.v. voert onderhoudswerk uit aan de oude laan bomen in deze wijken. Veldbiologische Werken heeft voor dat het werk plaatsvond inspecties uitgevoerd naar beschermde soorten Wet natuurbescherming.