Inzet honden bij ongewenst verblijf vogels

Inzet honden bij ongewenst verblijf vogels

Veldbiologische Werken heeft dit jaar voor het eerst honden ingezet bij bouwterreinen waar vogels ongewenst dreigden te verblijven. Sinds de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht is, bestaat de mogelijkheid om te voorkomen dat vogels in een plangebied gaan broeden. Natuurlijk moet je hiermee voorzichtig omgaan, eerst moet duidelijk zijn of er daadwerkelijk geen broedende vogels aanwezig zijn. Dit betekent allereerst een grondige veldinspectie. Ook dient het project en het plangebied voor deze methode geschikt te zijn. Kale, ruderale terreinen en open weidegebied lenen zich hier goed voor, maar zodra er enige vorm van struweel of bebouwing aanwezig is, zijn de mogelijkheden al beperkt. Daarnaast is het zinvol deze methode alleen in te zetten bij uitloop van werkzaamheden na de winterperiode en dreigende overlapping met beginnend broedseizoen.

Veldbiologische Werken heeft allerlei onderzoeken naar methodes om vogels te verjagen vergeleken. Uit deze onderzoeken blijkt dat vogels snel wennen aan verjaaginstallaties, afschrikkanonnen, stokjes met lintjes, vliegers, spiegels, etc. Het blijkt dan vaak alsnog dat vogels het plangebied uit kiezen voor broedplaats. Enkele onderzoeken adviseren het toelaten van wandelaars met honden in een plangebied, wat een zeer effectieve methode lijkt te zijn. Zeker als wandelaars veelvuldig rondwandelen met de hond, waarbij de vogels voldoende worden verontrust en het niet tot nestelen of roesten komt.

Een echte win-win situatie vonden wij bij Veldbiologische Werken! Wandelaars tevreden, bouwers aan het werk, opdrachtgever tevreden, de vogels veilig en tijdig weg naar betere en succesvollere broedlocaties, en de honden hadden het geweldig naar hun zin.