GLK parkeerplaats

Ecologische voorzieningen voor het gebied bekend als de GLK-parkeerplaats Nieuwe kazernelaan te Ede (voormalige tankwasplaats bij zendmast).

Het projectgebied staat aangegeven op bijgevoegde kaart 1. De nieuw in te richten GLK-parkeerplaats bij de zendmast was in het recente verleden in gebruik als zogenaamde tankwasplaats door defensie. Met de omvorming en ontwikkeling van de kazerneterreinen tot nieuwe bestemming zijn ingrijpende wijzigingen nodig die mogelijk negatieve ecologische effecten kunnen hebben. Zo was tot enkele jaren geleden de randzone (steilrand) van de voormalige tankwasplaats een structuurrijke boszoom met schrale heidevegetatie, waarin Hazelworm met regelmaat werd aangetroffen. Deze boszoom is echter overwoekerd geraakt met Braamstruweel en opslag van bomen (vnl. Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, ruigte kruiden en Braamstruweel) waardoor leefgebied van Hazelworm en typische soorten voor structuurrijke, schrale boszomen (zoals diverse bijen-, wespen-, vlindersoorten) is verdwenen. De herbestemming van de voormalige tankwasplaats als nieuwe GLK parkeerplaats biedt de kans om de randzones weer naar een oorspronkelijke situatie terug te brengen en een kansrijke ecologische zonering te creëren.

Veldbiologische Werken vof heeft deze locatie in opdracht van Gemeente Ede weer teruggebracht naar een ecologische zone met name geschikt voor Hazelworm. Een reptielenscherm is aangebracht en nieuwe leefgebied is gecreëerd voor Hazelworm met behulp van heide en planten van schrale graslanden en boszomen, ook zijn jonge bomen en struiken aangeplant voor het vormen van een voor Hazelworm geschikte boszoom. Plantmateriaal groeide voorheen binnen de voormalige kazerneterreinen en moest plaatsmaken voor bouwwerkzaamheden.

Tags Ecologische zonering, Parkeerplaats, Hazelworm, Ede