Exotenbestrijding

Veelvuldig voeren wij een ecologische-schouw-vóór-aanvang-werkzaamheden uit waarbij de beheerder exoten in het water of op het land wil bestrijden. Kort voordat het werk start controleren wij of beschermde flora of fauna in het geding komt bij het uitvoeren van het werk.

Wij documenteren de planlocatie en schrijven een korte notitie van bevindingen (gewenst door het bevoegd gezag). Desgewenst verzorgen wij een toolboxmeeting voor de uitvoerders. En verstrekken informatie over de exoten op uw planlocatie.

Onder ‘exoten’ verstaan wij alle uitheemse en soms verboden flora en fauna.