Eigen ontwerp: ATTENTIE ONDERZOEKSLOCATIE

Eigen ontwerp: ATTENTIE ONDERZOEKSLOCATIE

Voor een groot terrein in de Gemeente Ede heeft Veldbiologische Werken een waarschuwingsbord ontworpen om bezoekers te attenderen op de onderzoeksmaterialen en daaronder schuilende reptielen in het terrein dat zij betreden.
De palen waar de borden op bevestigd zijn, zijn door ons hergebruikt.

Quickscan Flora en Fauna [pb-city]