Een echte beauty

Een echte beauty

Oog in ook stond ik met deze beauty en het blijft toch steeds weer heel speciaal. Een pracht van een Ringslang tijdens fauna-inventarisaties voor aanvang werkzaamheden. Veldbiologische Werken is op verschillende werklocaties betrokken bij fauna-onderzoek waarbij fauna wordt verplaatst zodat werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Zo ook Rugstreeppadden met hun hele specifieke biotoopvoorkeuren.