eDNA

Soms zijn onderzoekslocaties niet goed toegankelijk voor regulier onderzoek, een oplossing voor onderzoek naar voorkomende beschermde soorten kan dan eDNA-onderzoek zijn.

Door middel van het nemen van samples binnen de planlocatie en laboratoriumonderzoek naar aanwezig eDNA in de samples, wordt uitsluitsel gegeven over welke beschermde soorten aanwezig zijn.

De op de foto aanwezig onderzoekslocatie bevat veel Watercrassula. Om verspreiding van deze exoot te voorkomen heeft Veldbiologische Werken geen onderzoek met Ravon-schepnet uitgevoerd naar Alpenwatersalamander, maar gekozen voor onderzoek door middel van het nemen van samples eDNA.

Ecologisch advies [pb-city]