Dassenonderzoek met wildcamera’s aangevuld met sporenonderzoek

Dassenonderzoek met wildcamera’s aangevuld met sporenonderzoek

Om uit te zoeken hoe dassen een toekomstig bouwterrein gebruiken heeft Veldbiologische Werken wildcamera’s geplaatst in de buurt van burchten van dassen. Om deze camerabeelden te ondersteunen is aanvullend onderzoek gedaan naar de looproutes van das en is een sporen-inventarisatie gedaan. Op deze wijze werd volledig duidelijk waar de das foerageert, welke routes voor mitigatie in aanmerking komen en welke maatregelen er gedurende het werk moeten worden genomen om de verstoring te minimaliseren. Veldbiologische Werken kan een dergelijk onderzoek voor u uitvoeren en u voorzien van praktisch advies.