Personeel

Veldbiologische Werken vof en Knotters Natuurbeheer: medewerkers

Coen Knotters,vennoot, senior veldecologie, landschapsinrichting en beheer. Opleiding HBO

Ragna van Ast, vennoot, bedrijfsleiding. Opleiding HBO

Niek Roozen, veldwerker ecologie, natuurbeheer, vegetatie en fauna-inventarisaties. Opleiding MBO

Jesse Post, veldwerker ecologie, natuurbeheer, broedvogels. Opleiding MBO

Leon Timmer, veldwerker ecologie, natuurbeheer en planning Ede. Opleiding MBO

Maud Knotters, bureauwerker ecologie, GIS en algemeen adviseur ecologie en milieukunde. Opleiding HBO

 

Inleenkrachten:

Tijmen Dons, veldwerker vleermuizen.

Klaasjan van der Kolk, Faunus F., senior vleermuizendeskundige