Natuurbeheer

Knotters Natuurbeheer

‘Als begeleidend ecoloog sprak ik een grondbewerker aan op de zware machines die hij inzette op een in te richten terrein met hoge natuurwaarden, de man reageerde verbolgen en zei ‘als jij het beter kunt, doe het dan zelf’ en duwde mij een schep in de hand. Ik dacht toen: ‘goed plan’ en vanaf nu doe ik kleinschalig inrichtingsbeheer zelf samen met bevlogen collega’s en zo is Knotters Natuurbeheer ontstaan. Coen Knotters.

Knotters Natuurbeheer is onderdeel van Veldbiologische Werken vof en levert u de passende oplossing voor beheer van kwetsbare en/of beschermde natuur, in of nabij uw planlocatie, voor aanvang of tijdens uw werkzaamheden.

Knotters natuurbeheer beheert door snoeien, maaien, zagen of ruimen dat stukje natuur waar u geen zware machines op kunt toelaten zodat beschermde flora en fauna blijvend kan floreren.

Knotters natuurbeheer richt gebieden in om deze geschikt te maken als compensatieterrein voor beschermde soorten flora en fauna die weg moeten uit het oorspronkelijke leefgebied in verband met planontwikkeling.

(Invasieve) exoten

Knotters Natuurbeheer kan ondersteuning verlenen bij het bestrijden van (invasieve) exoten, dit door:

  • Helpen bij herkennen van invasieve exoten en groeiplaatsen
  • Het inventariseren van plangebied op aanwezigheid van (invasieve) exoten en dit opnemen in kaarten voor machinisten
  • Advies bij bestrijding en aanpak van bestrijding
  • Opstellen van ecologisch werkprotocol
  • Door het geven van toolboxmeetings aan medewerkers
  • Kan ecologische begeleiden geven tijdens het uitvoeren van werkzaamheden

Biodiversiteit behouden van kleinschalige natuur in plangebied

Als ecoloog is Coen Knotters betrokken bij het verstrekken van adviezen aan opdrachtgevers over het behouden van kwetsbare of beschermde natuur zoals flora of fauna in of nabij bouw-, verbouw- of renovatielocaties. En stuit daarbij met regelmaat op kleine stukken kwetsbare natuur die met een kleinschalige beheeraanpak wél behouden kunnen blijven en daarmee een natuurlijke toevoeging aan uw plannen kunnen vormen waarmee de biodiversiteit wordt vergroot binnen uw plangebied.

Knotters natuurbeheer kan adviseren bij het aanwijzen van deze kwetsbare of beschermde natuur binnen uw plangebied en kan u helpen bij het onderhouden van dit stukje unieke natuur om beschermde soorten flora en fauna te behouden.

Beoordelen van groenplannen

Knotters natuurbeheer is goed bekend met de inheemse flora. Heeft u een groenplan gemaakt voor uw plangebied, wijkinrichting of landgoed? Laat het plan dan op ecologisch waardevolle componenten beoordelen door Knotters Natuurbeheer. Knotters natuurbeheer kan u adviseren over het toepassen van streekeigen inheemse flora. Daarin is Knotters natuurbeheer al 10 jaar sterk!

Contactgegevens:
Coen Knotters, 06-20431422