Gecertificeerd ecologisch adviesbureau

Gecertificeerd ecologisch adviesbureau nodig?

Uw Gemeente adviseert u contact op te nemen met een gecertificeerd ecologisch adviesbureau. Navraag leert ons dat de gemeenten daarmee bedoelen: een ecologisch adviesbureau dat een lidmaatschap heeft bij het Netwerk Groene Bureaus. Voor een ledenlijst van het Netwerk Groene Bureaus:

https://www.netwerkgroenebureaus.nl/brancheorganisatie/ledenlijst#gsc.tab=0

Wij zijn niet dat gecertificeerde ecologische adviesbureau van het Netwerk Groene Bureaus, wij hebben namelijk géén lidmaatschap bij het Netwerk Groene Bureaus, daarmee heeft het Netwerk Groene Bureaus aangegeven dat wij niet voldoen aan hun (kwaliteits)norm. En dat klopt: wij leveren maatwerk én goed veldwerk.

Wij voldoen echter wel aan de landelijk opgestelde voorwaarden voor het uitoefenen van ons beroep als ecologisch deskundige én dat doen wij al meer dan 12 jaar met grondig en succes:

Ecologisch deskundige (rvo.nl)

Wat doet een ecologisch deskundige? (2 januari 2024)

Een ecologisch deskundige speelt een rol bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Dit geldt voor een of meer stappen, van vooronderzoek tot de aanvraag van een omgevingsvergunning. Soms is hij of zij onderzoeker of adviseur. Een ecologisch deskundige heeft de volgende taken en rollen:

  • de aanwezigheid van beschermde soorten onderzoeken;
  • adviseren over schadebeperkende maatregelen;
  • adviseren over vrijstellingen en beschikbare gedragscodes;
  • adviseren over alternatieven in werkwijzen, locatie of periode;
  • helpen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Soms moet de deskundige aanwezig zijn om te controleren of de werkzaamheden juist worden uitgevoerd.

Eisen aan kennis en ervaring

Een ecologisch deskundige is een persoon met aantoonbare specifieke ecologische kennis en ervaring. Hij of zij geeft ecologisch advies en/of begeleidt werkzaamheden op het gebied van habitats (natuurlijke leefgebieden) en soorten. En heeft voldoende kennis en jarenlange ervaring om ecologisch onderzoek te kunnen doen. Hiermee bedoelen we dat de ecologisch deskundige:

  • de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten (her)kent;
  • kennis heeft van algemeen erkende onderzoeksmethoden;
  • ecologische werkprotocollen kan uitwerken;
  • specifieke maatregelen kan begeleiden.

In opdracht van:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Hoe doen wij dat?

Ten eerste zijn wij doeners en allround specialisten met ruime gedegen veldkennis van soorten. Ons vind je buiten in het veld opzoek naar soorten. Bij projecten hebben wij een integrale aanpak wat veel opdrachtgevers voor hun projecten zoeken en in ons vinden en waarderen.

Om onze kennis uptodate te houden zijn we aangesloten bij NGO’s en lid van diverse natuurverenigingen, abonnee van diverse natuurtijdschriften. Onze onderzoeken en adviezen worden uitgevoerd en zijn op basis van de landelijke Kennisdocumenten van BIJ12, onderzoeksrichtlijnen van NGO’s en soorteninventarisatieprotocollen van het netwerk groene bureaus

Wij breiden deze standaarden uit wat het onderzoek en advies betreft als omstandigheden volgens onze inschatting daartoe aanleiding geven. Zorgvuldigheid en gemotiveerde duidelijkheid is ons streven.

‘Natuurlijk werken wij zo!’